بلیط CIP


دسترسی یک‌ ماهه به محتوای سخنرانی‌‎ها همراه با ترجمه منتخبی از سخنرانی‌ها به زبان فارسی در سرورهای داخلی معنا

 دریافت نسخه دیجیتال فارسی کتاب «بایسته‌های بازاریابی امروز» ویرایش ایران، کتاب مرجع جدید بازاریابی اثر تیم پروفسور کاتلر با مثال‌های ایرانی بر روی پلتفرم‌های کتاب مجازی (پس از انتشار) 

دریافت نسخه الکترونیک BigBang2022 (نسخه پیاده‌‎شده محتوای اجلاس به زبان انگلیسی) 

دریافت نسخه الکترونیک کتاب Essentials Of Modern Marketing- Global Edition

20% تخفیف برای ثبت‌‎نام در رویدادهای eWMS (الکترونیک) و WMS (حضوری) سال آتی 

​​​​​​​15% تخفیف شرکت در دوره‌های اختصاصی بازاریابی KBP (Kotler Business Programs)

​ قیمت بلیط: 
4.000.000 تومان 

ثبت‌نام در LOD اجلاس جهانی بازاریابی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

کل امکانات بلیط CIP

رویداد حضوری شرکت‌کنندگان VIP اجلاس جهانی بازاریابی 2022 (پس از اجلاس)
​​​​​​​
دریافت نسخه چاپی نفیس ترجمه فارسی کتاب «بایسته‌های بازاریابی امروز» ویرایش ایران، مرجع جدید بازاریابی اثر تیم پروفسور کاتلر با مثال‌های ایرانی

دریافت نسخه چاپی باکیفیت BigBang2022


 

 بلیط VIP

ثبت‌نام در LOD اجلاس جهانی بازاریابی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بلیط حرفه‌ای

​​قیمت بلیط:
6.200.000 تومان 

بلیط گروهی/سازمانی

​با خرید 10 بلیط CIP

​امتیازات:

      یک عدد بلیط VIP هدیه

      5 عدد بلیط دسترسی تکمیلی دانشجویی هدیه

      درج لوگو و معرفی سازمان شما به عنوان سازمان‌های شرکت‌کننده

​قیمت بسته گروهی: 
40.000.000 تومان 

ثبت‌نام در LOD اجلاس جهانی بازاریابی

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.