کاتلر ایمپکت در یک دقیقه!

توسعه مفهوم مارکتینگ به لایه‌های مختلف جامعه، با هدف ساختن دنیائی بهتر! . پروفسور فیلیپ کاتلر به عنوان پدر بازاریابی نوین، نهاد کاتلر ایمپکت را با این هدف که مفهوم مارکتینگ را به لایه‌های مختلف اجتماع توسعه بدهد، تاسیس کرد. . کاتلر معتقد است با توجه به اینکه بازاریابی در اصل چیزی نیست جز شناسایی نیازهای انسان و اجتماع و ارائه راه حل برای آنها، اگر بتوانیم مفهوم بازاریابی را …
ادامه مطلب