معنا در یک دقیقه

«معنا»؛ یادگیری برای زندگی

توسعه مفهوم مارکتینگ به لایه‌های مختلف جامعه، با هدف ساختن دنیائی بهتر!

 

 

معرفی معنا
معرفی معنا در یک دقیقه

 

برای دیدن ویدیو کلیک کنید

 


«معنا» یک موسسه توسعه مدیریتی با شعار «یادگیری برای زندگی» است. به این معنی که اگر ما برای اداره امور مختلف جامعه، مدیر تربیت می‌کنیم، این امر و رویه، باید منتج به زندگی اجتماعی بهتری برایمان بشود. 
موسسه معنا، در چند زمینه فعال است. از آموزش مدیران، سنجش مهارت‌های مدیران، توسعه شایستگی‌های رهبران، چاپ و انتشار کتاب در این حوزه و تولید محتوایی که کمک کند بتوانیم مدیران بهتری داشته باشیم. 

???? معنا از ابتدای راه، برای اینکه بتواند از مسیر درستی به اهداف خود برسد، چند ارزش اساسی داشته است. 

???? یکی از این ارزش‌ها مشارکت است. ما معتقدیم نباید چرخ را دوباره اختراع کرد. بر این اساس، اگر یک فعالیتی در جایی دارد درست انجام می‌شود، بهتر است ما آن را وارد شبکه خودمان کنیم. 
???? ارزش دیگر شایسته سالاری است. ما معتقدیم باید به بهترین‌ها ارزش بدهیم و آنها را وارد شبکه توسعه مدیریت خود کنیم.


به نظر شما توسعه مدیریت، علاوه بر توسعه کسب و کارها، به چه شکل می‌تواند زندگی بهتری برای ما بسازد؟